Strona główna

Tworzenie świata nie polega tylko na tym,

żeby ładnie wyglądał, ale również na tym aby miał sens